Karol Cichosz

Przedsiębiorca, doradca strategiczny, menedżer, partner biznesowy i inwestor na rynku nieruchomości. Współwłaściciel, Członek Zarządu oraz Dyrektor w spółce Softway Ltd, Prezes Zarządu i główny udziałowiec KTC Partners sp. z o.o., Prezes Zarządu KTC Nieruchomości sp. z o.o., Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji z Inicjatywą.

Od 2006 roku jest związany z rynkiem nieruchomości, rynkiem kapitałowym oraz instrumentów pochodnych. Uczestnik wielu projektów oraz szkoleń i seminariów z zakresu alternatywnego inwestowania na rynku nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania usługami, zarządzania rozwojem (w tym zarządzania projektami i portfelem projektów), nadzoru (corporate governance, IT governance), transformacji, audytu, wsparcia sprzedaży.

W ramach swojej kariery zawodowej realizował usługi menedżerskie, doradcze i audytowe dla największych spółek na polskim rynku z sektora telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego oraz bankowego. Pracował zarówno w dużych korporacjach (m.in. w jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”), jak i prowadził własną działalność gospodarczą.

Ukończył Podyplomowe Studium Efektywnego Zarządzania IT w Przedsiębiorstwie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz specjalizację Systemy komputerowe na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Dodatkowo odbył część studiów w zakresie Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem autorskiego programu Grupy Trop U!lider, rozwijającego umiejętności liderskie właścicieli biznesów oraz menedżerów wyższego szczebla.

W spółce Softway specjalizuje się we współpracy z właścicielami firm z sektora MŚP, z którymi pracuje nad analizą oraz optymalizacją finansową ich firm oraz nad kształtowaniem wizerunku biznesu w jego otoczeniu.